Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, l’usuari vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través d'aquest portal pels tràmits i/o gestions que siguin necessàries. Aquestes seran incorporades al fitxer de Clients titularitat de Pa i Dolços, S. L., inscrita en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la seva petició i de la nostra eventual relació contractual. Li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, en la següent adreça : Pastisseria Arenas, Avda Barcelona núm. 4. 08750 Molins de Rei